Søens bred

Min tilgang til terapi

Min primære tilgang til samtaleterapi er Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP), som er er en nyere behandlingsform, som de seneste år er blevet mere og mere udbredt i Danmark. Jeg har fra 2016-2018 gennemført en 3-årig efterudddannelse i ISTDP, og fortsætter med at få supervision ved psykolog Brian Kok i Kolding.

Kort om metoden ISTDP

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) er en nyere behandlingsform, der bygger psykologiske teorier inden for tilknytningsteori og psykodynamisk teori, og inddrager fund fra moderne hjerneforskningen, som peger på vigtigheden af at være i kontakt med sine følelser.

Forskningsresultater dokumenterer, at ISTDP er en effektiv behandlingsmetode overfor en række psykiske lidelser, herunder stress, angst, depression, personlighedsforstyrrelser og funktionelle lidelser.

De seneste år er kendskabet til ISTDP blevet mere udbredt i Danmark, og senest har Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer i maj 2016 anbefalet ISTDP som behandlingsmetode over for depression.

ISTDP bygger på et aktivt samarbejde mellem klienten og psykologen. ISTDP er en oplevelsesorienteret metode, hvor fokus er på at undersøge sammenhænge mellem tanker, adfærd, kropslige fornemmelser og underliggende følelser. Væsentlige elementer i metoden er således at forstå og ændre uhensigtsmæssige mekanismer, at opdage og regulere kropslig angst og at give opmærksomhed på egne følelser, for derigennem at træne det frit at rumme egne indre følelsestilstande. Metoden er fleksibel, og tilpasses den enkelte klients specifikke psykiske måde at fungere på, så terapien kan forløbe mest muligt effektivt i forhold til at hjælpe klienten til at skabe forandring i sit liv.