Psykolog i Esbjerg - Tove Iversen Kammersgaard

Psykolog Tove Iversen Kammersgaard

  • Jeg arbejder fuldtid som privatpraktiserende psykolog, og har praksis i Esbjerg Ø.
  • Jeg er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet i 2012.
  • Jeg er autoriseret i 2014 af Dansk Psykolognævn.
  • Jeg har siden maj 2015 haft min egen praksis i Esbjerg.

Før da har jeg arbejdet på fuldtid i en privat psykologklinik i godt 3 år. Desuden har jeg arbejdet med udredning og intervention i jobcenter, og har i flere år ydet psykologfaglig bistand til en familieinstitution i Esbjerg Kommune.

Jeg modtager løbende supervision og tager relevante kurser, hvilket betyder, at jeg har et solidt kendskab til psykologiske problemstillinger og til den terapeutiske proces. Jeg gennemfører fra 2016 til 2018 en 3-årig terapeutisk efteruddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP), hvor psykolog Brian Kok, Kolding, er hovedunderviser og Jon Frederickson, MSW, Washington, DC, er gæsteunderviser.

Som medlem af Dansk Psykologforening, www.dp.dk  har jeg tilsluttet mig de Etiske Principper for Nordiske Psykologer, og som autoriseret af Psykolognævnet i Socialministeriet er jeg underlagt psykologloven.  Dette betyder blandt andet, at jeg har journalpligt og tavshedspligt. Jeg behandler altid din henvendelse fortroligt, og videregiver ikke information om dig eller dine private forhold til andre.

Medlem af:

Dansk Psykologforenings logo
Luk menu